PODACI

Media Display | mediadsiplay.rs je servis i brand od:

RESTORE d.o.o.

(„Društvo s ograničenom odgovornošću“)

Adresa i kontakt

Zanatlijska 7
15000 Šabac
Srbija (RS)

Email. info@mediadisplay.rs
Email. info@restoredoo.com
Tel. +381 (0)15 602 168

(Vreme i sastanci samo po dogovoru)

Podaci o kompaniji

Registrovano društvo s ograničenom odgovornošću, u Šapcu, Srbija (RS)

Direktor:

Matični broj/MB: 21380326
Poreski identifikacioni broj/PiB: 110727643

Tekući račun kod: UniCredit Bank Serbien (RS)

Pravno

Ne odgovaramo za sadržaje povezanih stranica.

Sadržaj naših stranica nastao je s velikom pažnjom. Za tačnost, potpunost i blagovremenost sadržaja, međutim, ne možemo garantovati.

Upotreba naše veb stranice je obično moguća bez davanja ličnih podataka.

Mi koristimo Google Analytics kao statistički alat za celi sajt.

© 2020-2022 restore® Creative Stduio (restore DOO), Sva prava zadržana