OPŠTA PRAVILA

a) Mi, Media Display c/o RESTORE d.o.o., ne odgovaramo za tačnost podataka o lokacijama

1. PRAVILA REKLAMIRANJA

a) Media Display neo dgovara za sadržaje i tačnost reklama.

b) Ne reklamiramo sadržaj koji ugrožava prava građana

c) Ne reklamiramo pića koja prelaze granicu od 20% koncentracije alkohola

d) Ne reklamiramo duvanske proizvode

2. PRAVILA KORIŠĆENJA

a) Reklama mora biti odobrena od strane uređivača

a) Reklamna mesta pojedinačno imaju uvek pravo da odbiju određenu reklamu

a) U slučaju reklamiranja lažnih informacija, zadržavamo pravo o obavešavanju nadležnih organa.

3. OBRADA PODATAKA

a) Rukovalac podataka je Media Display c/o RESTORE d.o.o., Zanatlijska 7, 15000 Šabac, matični broj: 21380326

b) U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i standardima Media Display u oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjenih od strane članice grupe RESTORE DOO, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, u vezi sa obradom podataka o klijentima koji se odnose na Vas.

c) Mi koristimo vaše podatke isključljivo za naše svrhe.