REKLAMA NA EKRANIMA

ŠIROKO OGLAŠAVANJE

Vaši kupci/korisnici su ispred naših ekrana!

OVO JE POTVRĐENO:

OGLAS SE PRIKAZUJU

PREKO 30 PUTA U JEDNOM SATU

PREKO 700 PUTA DNEVNO

PREKO 5.000 PUTA NEDELJNO

PREKO 20.000 PUTA MESEČNO

i TO SAMO NA JEDNOJ LOKACIJI

  • Preko 26.000 kupaca/korisnika nedeljno vide Vašu reklamu sad na već 14. lokacija

ŽELITE I VI SAD REKLAMU KOD NAS?

Stupite u kontakt sa nama: